Wiesz Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Wiesz Cytaty: Gdy coś wiesz, wiesz, że to wiesz, a gdy nie wiesz, wiesz, że nie wiesz - to właśnie jest wiedza. -Anonim
gdy-coś-wiesz-wiesz-że-to-wiesz-a-gdy-nie-wiesz-wiesz-że-nie-wiesz-to-właśnie-jest-wiedza
Wiesz Cytaty: -Wiesz co? -Co? -Gówno. Tak nap­rawdę nic nie wiesz. -kindermafia
wiesz-co-co-gówno-tak nap­rawdę-nic-nie wiesz
Wiesz Cytaty: Jeśli wiesz, że nie wiesz, jesteś na właściwej drodze. -Lao-Tse
jeśli-wiesz-że-nie-wiesz-jesteś-na-właściwej-drodze
Wiesz Cytaty: Daj drugiemu dojść do głosu - przecież wiesz, co chcesz powiedzieć, a nie wiesz co powie ten drugi, więc to powinno być dla ciebie ciekawsze. -Magdalena Samozwaniec
daj-drugiemu-dojść-do-głosu-przecież-wiesz-co-chcesz-powiedzieć-a-nie-wiesz-co-powie-ten-drugi-więc-to-powinno-być-dla-ciebie-ciekawsze
Wiesz Cytaty: Is­tniejesz, więc i wiesz, że is­tniejesz, a o tym wiesz dla­tego, po­nieważ wątpisz. -René Descartes (Kartezjusz)
is­tniejesz-więc-i wiesz-że is­tniejesz-a o tym-wiesz-dla­tego-po­nieważ-wątpisz
Wiesz Cytaty: Nie naw­ra­caj mnie, Bo wiesz że Cię nie usłucham. Nie myśl o mnie, Bo wiesz że Cię zlekceważę. Nie prze­bywaj przy mnie, Bo wiesz że Cię zranię. Nie rób nicze­go dla mnie, Bo wiesz że te­go nie docenię. Po pro­su pozwól mi: Być przy Tobie, Myśleć o Tobie, Prze­mawiać do Ciebie, I czy­nić dla Ciebie dobro. Jed­nak mam jedną prośbę. Nie porzuć mnie. Bo wte­dy stoczę się w krainę ciem­ności i bólu. -NightHuntress
Wiesz Cytaty: Istniejesz, wiec i wiesz, że istniejesz, a o tym wiesz dlatego, ponieważ wątpisz. -Kartezjusz
istniejesz-wiec-i-wiesz-że-istniejesz-a-o-tym-wiesz-dlatego-ponieważ-wątpisz
Wiesz Cytaty: Z życia przedszkolaka; L; ma­mo a wiesz, chłopa­cy ma­ja siusiaki M; no mają. A skąd wiesz? L; widziałam ;) M; jak to widziałaś? L; (śmiech) no nor­malnie, pod­glądałam ich dziś w toalecie He­he wkracza­my w ere zain­te­reso­wania ciałem  -endaluzja82
Wiesz Cytaty: Wiesz jak to jest, kiedy chcesz spoj­rzeć pew­nej oso­bie w oczy, a nie możesz, bo po pa­ru se­kun­dach, mu­sisz od­wrócić się, kryjąc łzy? Nie wiesz? To proszę nie pie**** mi o tym, że czas leczy rany. -Nieżywy
Wiesz Cytaty: Po­wiedz mi Czy przez uczuć mgłę dos­trze­gasz Praw­dziwą mnie ? Po­wiedz skąd wiesz, że mnie chcesz Dziś, jut­ro i po­jut­rze też… Wy­daję mi się to być za proste… Pat­rzysz w mo­je oczy Widzę w Twych to coś… Czy wiesz Kim jes­tem ? Czy wiesz Ko­mu chcesz od­dać swo­je życie, Swo­je ser­ce ? Boję się… Pod­daję się… Przed uczu­ciem nie ucieknę… Przed Tobą nie zbiegnę… Po pros­tu nie mogę… Nie umiem… Nie chcę…  -Uśmiechnięta Anielica
Wiesz Cytaty: Us­pokój się, us­pokój się te­raz, kiedy już wiesz, o co w życiu chodzi, kiedy już wiesz, że o nic. -Marta Fox
us­pokój-ę-us­pokój ę-te­raz-kiedy-już-wiesz-o co w życiu-chodzi-kiedy-już-wiesz-że o nic
Wiesz Cytaty: Cze­mu mil­czysz, sko­ro wiesz że ktoś cze­ka na Twój głos. Cze­mu cze­kasz na głos, sko­ro wiesz że nikt się nie odezwie. Jak to jest, że masz nadzieje a ktoś ją traci. Stań jak słup so­li, nie mów nic. Ale nie mil­cz już więcej. -Fabian Czarnecki
Wiesz Cytaty: nie mo­ge czekać bo wiesz, życie jest jak­by kruche troszkę jak ulu­biona por­ce­lana ma­my troszkę jak za­mek z pias­ku troszkę jak piek­na miłość więc wiesz nie mo­ge czekac spieszę sie na miłość do mo­jej ulu­bionej por­ce­lano­wo pias­ko­wiej miłości zwanej tytuł  -amisfit
Wiesz Cytaty: I choćbyś krzyczał.. nie usłyszy nikt... Dro­ga Twa je­den kieru­nek ma... Czy tak mu­si być? ... Po­myśl sam .... Praw­da bo­les­na... Lek­cję miłości da­jesz nam .... Życie tak kruche, śle­po pędzi­my, może to znak, aby cos zmienić... Bar­dziej do­ceniać każdy dzień... Nie wiesz kiedy, znik­nie jak cień.. sza­nuj blis­kich, poświęcaj im czas... Nie wiesz kiedy przyj­dzie dzień, w którym zo­baczysz ich os­ta­ni raz... -Jay89
Wiesz Cytaty: zap­roszę Cię kiedyś Kocha­nie do siebie pójdę po dzba­nek i filiżankę a Ty usiądziesz i będziesz jak w niebie od­mierzę Ci ciepłej miłości szklankę wy­pijesz jej łyka ot delikatnie oce­nisz i po­wiesz ja­ki jej smak wiesz prze­cież że dusze nam bratnie bo dzieli nas trochę już wspólnych lat sie­dzisz wciąż cicho i pi­jesz powoli spoglądasz na mnie swym tkli­wym wzrokiem twa ręką wciąż czu­le moją miętoli na­miętność kroczy do nas z urokiem  -Welusia
Wiesz Cytaty: Mniej wiesz - krócej będziesz przesłuchiwany. -Anonim
mniej-wiesz-krócej-będziesz-przesłuchiwany
Wiesz Cytaty: O je­go klasie do­wiesz się przy kasie. -adamzjawora
o ­go-klasie-do­wiesz ę-przy-kasie
Wiesz Cytaty: Im da­lej idziesz, tym mniej wiesz. -Lao Tse
im da­lej-idziesz-tym-mniej-wiesz
Wiesz Cytaty: Nig­dy nie wiesz, czy­je myśli przeżuwasz. -James Joyce
nig­dy-nie wiesz-czy­-myśli-przeżuwasz
Wiesz Cytaty: Im wiecej wiesz, tym mniej musisz powiedzieć. -Jim Rohn
im-wiecej-wiesz-tym-mniej-musisz-powiedzieć
Wiesz Cytaty: Nigdy nie wiesz, czyje myśli przeżuwasz. -James Joyce
nigdy-nie-wiesz-czyje-myśli-przeżuwasz
Wiesz Cytaty: Doznajesz radości, gdy wiesz, że masz rację. -Aleksander Sołżenicyn
Wiesz Cytaty: Kiedy nie wiesz co zrobić - uśmiechnij się. -H. Jackson Brown
Wiesz Cytaty: i ten mo­ment , kiedy nie wiesz sa­ma co robisz. -nasia
i ten-mo­ment- kiedy-nie wiesz-­-co robisz
Wiesz Cytaty: Ja wiem. Ty wiesz. A jed­nak wiemy osobno. -Devin
ja wiem-ty wiesz-a jed­nak-wiemy-osobno
Wiesz Cytaty: Wiesz, dlacze­go dzwon głośny? Bo wewnątrz próżny. -Ignacy Krasicki
wiesz-dlacze­go-dzwon-głośny-bo wewnątrz-próżny
Wiesz Cytaty: Odzywaj się tylko wtedy, gdy wiesz, o co chodzi. -Sokrates
odzywaj-ę-tylko-wtedy-gdy-wiesz-o-co-chodzi
Wiesz Cytaty: Czy wiesz, że łzy się śmieją, kiedy są za duże?  -Jan Twardowski
czy-wiesz-że łzy ę-śmieją-kiedy-są za że 
Wiesz Cytaty: Wiesz, dlaczego dzwon głośny? Bo wewnątrz jest próżny. -Ignacy Krasicki
wiesz-dlaczego-dzwon-głośny-bo-wewnątrz-jest-próżny
Wiesz Cytaty: Prawdziwie kochasz wtedy, kiedy nie wiesz dlaczego. -Lew Tołstoj
prawdziwie-kochasz-wtedy-kiedy-nie-wiesz-dlaczego
Wiesz Cytaty: Prawdziwie kochasz wtedy, kiedy nie wiesz, dlaczego. -Lew Tołstoj
prawdziwie-kochasz-wtedy-kiedy-nie-wiesz-dlaczego
Wiesz Cytaty: Jeżeli nie wiesz, co od­po­wie­dzieć mów prawdę. -Janusz Leon Wiśniewski
jeżeli-nie wiesz-co od­po­wie­dzieć-mów-prawdę
Wiesz Cytaty: A wiesz ty, co będzie z Polską za lat dwieście? - Dziady cz III. -Adam Mickiewicz
a-wiesz-ty-co-będzie-z-polską-za-lat-dwieście-dziady-cz-iii
Wiesz Cytaty: I przyrzek­nij mi, że już nig­dy nie po­wiesz
i-przyrzek­nij-mi-że już-nig­dy-nie po­wiesz-na-zawsze
Wiesz Cytaty: Czy wiesz, że łzy się śmieją kiedy są za duże?  -Jan Twardowski
czy-wiesz-że łzy ę-śmieją-kiedy-są za że