Wreszcie Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Wreszcie Cytaty: Założył trzy dok­tor­skie kon­ta je­den ta­ki ze wsi Portal, A po­tem wo­rek uczo­nych fac­jat się rozplatał. Pro­fesorów, wreszcie szlachciurów i feudałów; Księżniczek i woźnych trybunału. Wreszcie ad­min się wkurzył i całą tą bi­lokac­je posprzątał. -fyrfle
Wreszcie Cytaty: Ikar, a dy po­wiedz wreszcie, do te­go słońca, ty na chu...steczkę leciał?  -fyrfle
ikar-a dy po­wiedz-wreszcie-do te­go-słońca-ty na chusteczkę-leciał 
Wreszcie Cytaty: Kiedy ujął moją rękę, to było jak... To Ty. Wreszcie. -szantiil
kiedy-ujął-moją-rękę-to było-jak-to ty-wreszcie
Wreszcie Cytaty: Skonstruował wreszcie perpetuum mobile: ciągle przelewa z pustego w próżne. -Włodzimierz Ścisłowski
skonstruował-wreszcie-perpetuum-mobile-ągle-przelewa-z-pustego-w-próżne
Wreszcie Cytaty: Jem życie wi­del­cem, kiedy wreszcie zacznę łyżką ?  -Ryder
jem-życie-wi­del­cem-kiedy-wreszcie-zacznę-łyżką- 
Wreszcie Cytaty: Każdą miłość trzeba unieść ku śmierci, żeby wreszcie była nieśmiertelna. -Anna Kamieńska
każdą-miłość-trzeba-unieść-ku-śmierci-żeby-wreszcie-była-nieśmiertelna
Wreszcie Cytaty: Kto się zanadto zwykł oszczędzać, chorzeje wreszcie z oszczędza tego. -Anonim
kto-ę-zanadto-zwykł-oszczędzać-chorzeje-wreszcie-z-oszczędza-tego
Wreszcie Cytaty: Stajesz się dorosła w dniu, kiedy wreszcie pojmujesz, że nie ma dorosłych. -Krecia Pataczkówna
stajesz-ę-dorosła-w-dniu-kiedy-wreszcie-pojmujesz-że-nie-dorosłych
Wreszcie Cytaty: Chciałabym kiedyś wiedzieć, ilu pocałowano jedynie po to, by wreszcie zamknąć im usta. -Ilona Bodden
chciałabym-kiedyś-wiedzieć-ilu-pocałowano-jedynie-po-to-by-wreszcie-zamknąć-im-usta
Wreszcie Cytaty: Stanął mój zegar wreszcie jes­tem na czasie. Tyl­ko chrapanie. -Kapitan
stanął-mój-zegar-wreszcie-jes­tem-na czasie-tyl­ko-chrapanie
Wreszcie Cytaty: Mężczyzna, który wreszcie zrozumiał kobietę, musi od nowa uczyć się rozumieć siebie. -Wojtek Bartoszewski
mężczyzna-który-wreszcie-zrozumiał-kobietę-musi-od-nowa-uczyć-ę-rozumieć-siebie
Wreszcie Cytaty: Przyjaźń nie istnieje. Starożytność przenicowała ją na wszelakie sposoby i wreszcie zabrała z sobą do grobu. -Maria Meiedźwiecka
przyjaźń-nie-istnieje-starożytność-przenicowała-ją-na-wszelakie-sposoby-i-wreszcie-zabrała-z-sobą-do-grobu
Wreszcie Cytaty: Bym wreszcie poznał, czym jest ta potęga, co wewnętrzne siły świata w jedno sprzęga. -Johann Wolfgang Goethe
bym-wreszcie-poznał-czym-jest-potęga-co-wewnętrzne-ły-świata-w-jedno-sprzęga
Wreszcie Cytaty: Ciągle musi człowiek robić doświadczenia, aż wreszcie zabraknie mu czasu, aby z nich korzystać. -Jean Paul
ciągle-musi-człowiek-robić-doświadczenia-aż-wreszcie-zabraknie-mu-czasu-aby-z-nich-korzystać
Wreszcie Cytaty: Boże, zo­bacz, przyp­ro­wadziłam go do Ciebie. Te­raz Ty zrób wreszcie coś, by mógł uwierzyć. -Riot
boże-zo­bacz-przyp­ro­wadziłam-go do ciebie-te­raz-ty zrób-wreszcie-coś-by mógł-uwierzyć
Wreszcie Cytaty: Modlę się o miłość. Pot­rze­buję być kocha­nym, aby wreszcie móc kochać. -Michel Quoist
modlę ę-o miłość-pot­rze­buję być-kocha­nym-aby wreszcie-móc-kochać
Wreszcie Cytaty: Kto się zanadto zwykł oszczędzać, chorzeje wreszcie z oszczędzania tego. Chwała wszystkiemu, co twardym czyni. -Friedrich Nietzsche
kto-ę-zanadto-zwykł-oszczędzać-chorzeje-wreszcie-z-oszczędzania-tego-chwała-wszystkiemu-co-twardym-czyni
Wreszcie Cytaty: Kiedy wreszcie zrozumiesz, że bycie normalnym nie jest koniecznie cnotą? Wskazuje raczej na brak odwagi. -Autor nieznany
kiedy-wreszcie-zrozumiesz-że-bycie-normalnym-nie-jest-koniecznie-cnotą-wskazuje-raczej-na-brak-odwagi
Wreszcie Cytaty: Wszys­cy jej pow­tarza­li żeby stanęła wreszcie na nogi, nikt nie ro­zumiał, że  ona po pros­tu wo­li na rękach!  -Andrea
wszys­cy-jej-pow­tarza­li-żeby-stanęła-wreszcie-na nogi-nikt-nie ro­zumiał-że -ona-po pros­-wo­li-na rękach 
Wreszcie Cytaty: Kobietę naprzód trzyma się w ramionach, potem one trzymają nas pod rękę, a wreszcie włażą nam na głowę. -Sacha Guitry
kobietę-naprzód-trzyma-ę-w-ramionach-potem-one-trzymają-nas-pod-rękę-a-wreszcie-włażą-nam-na-głowę
Wreszcie Cytaty: Ale mu­si wreszcie przes­tać przeżywać swo­je życie w wyob­raźni i przy­woływać wspom­nienia. To dro­ga donikąd. -Cecelia Ahern
ale-mu­-wreszcie-przes­ć-przeżywać-swo­-życie-w wyob­raź-i przy­woływać-wspom­nienia-to dro­ga-donikąd
Wreszcie Cytaty: Śmierć dzieli zmarłych na trzy ka­tego­rie: świętych, świętej pa­mięci i ta­kich, bez których ma­my wreszcie święty spokój. -Bolesław Paszkowski
Śmierć-dzieli-zmarłych-na trzy-ka­tego­rie-świętych-świętej-pa­mię-i ­kich-bez-których-­my-wreszcie-święty-spokój
Wreszcie Cytaty: Sekretarka: młoda osoba, która bierze pensję, aby wreszcie nauczyć się pisać na maszynie w okresie, kiedy szuka męża. -Janina Ipohorska
sekretarka-młoda-osoba-która-bierze-pensję-aby-wreszcie-nauczyć-ę-pisać-na-maszynie-w-okresie-kiedy-szuka-męża
Wreszcie Cytaty: Sekretarka: młoda osoba, która bierze pensję, aby wreszcie nauczyć się pisać na maszynie w okresie, gdy szuka męża. -Janina Ipohorska
sekretarka-młoda-osoba-która-bierze-pensję-aby-wreszcie-nauczyć-ę-pisać-na-maszynie-w-okresie-gdy-szuka-męża
Wreszcie Cytaty: Wreszcie zro­zumiał cel je­go is­tnienia: ciało jest naczy­niem za­wierającym naj­cenniej­szy skarb, ja­ki po­siadam – umysł. -B » Dan Brown » Zaginiony symbol
wreszcie-zro­zumiał-cel-­go-is­tnienia-ciało-jest naczy­niem-za­wierającym-naj­cenniej­szy-skarb-ja­ki-po­siadam- umysł
Wreszcie Cytaty: Nie że bym się skarżył, ale weź się świecie wreszcie ogarnij. -Ryder
nie-że bym ę-skarżył-ale-weź ę-świecie-wreszcie-ogarnij
Wreszcie Cytaty: Do państw wchodzi najpierw zniewieściałość, potem przesyt, potem pycha i wreszcie zguba. -Pitagoras
do-państw-wchodzi-najpierw-zniewieściałość-potem-przesyt-potem-pycha-i-wreszcie-zguba
Wreszcie Cytaty: Ekspert to ktoś, kto ma coraz większą wiedzę w coraz mniejszym zakresie, aż wreszcie wie absolutnie wszystko o niczym. -Augustyn Bloch
ekspert-to-ktoś-kto-coraz-większą-wiedzę-w-coraz-mniejszym-zakresie-aż-wreszcie-wie-absolutnie-wszystko-o-niczym
Wreszcie Cytaty: Kiedy wreszcie nauce uda się określić centrum wszechświata, pewni ludzie będą zdziwieni, że to nie oni są tym centrum. -Jacob Braude
kiedy-wreszcie-nauce-uda-ę-określić-centrum-wszechświata-pewni-ludzie-będą-zdziwieni-że-to-nie-oni-są-tym-centrum
Wreszcie Cytaty: Nie zda­wał so­bie spra­wy, jak bar­dzo pot­rze­buje uz­na­nia in­nych, dopóki wreszcie go nie otrzymał. -Orson Scott Card
nie-zda­wał-so­bie-spra­wy-jak bar­dzo-pot­rze­buje-uz­na­nia-in­nych-dopóki-wreszcie-go nie otrzymał
Wreszcie Cytaty: Bywają wreszcie i tacy, co zwykli głosić o cnocie: cnota jest konieczna; w głębi duszy wierzą jednak tylko w to, iż policja jest niezbędna. -Friedrich Nietzsche
bywają-wreszcie-i-tacy-co-zwykli-głosić-o-cnocie-cnota-jest-konieczna-w-głębi-duszy-wierzą-jednak-tylko-w-to-iż-policja-jest-niezbędna
Wreszcie Cytaty: U granic człowieczeństwa przestaje chcieć być wszystkim i chce być wreszcie tym, kim jest, istota niedoskonała, niedokończona, dobra, o ile potrafi, aż po momenty okrucieństwa; i jasnowzroczna aż po śmierć ślepca. -Friedrich Nietzsche
Wreszcie Cytaty: Pe­wien eme­ryt z mias­ta Sopotu, czar elok­wen­cji roz­taczał wokół. Spot­kał dziew­czynę piękną. Przez nią ser­ce mu pękło. Od­na­lazł wreszcie swój święty spokój... -Alfa Centauri
Wreszcie Cytaty: Przez wszystko do mnie przemawiałeś Panie! Przez ciemność burzy, grom i przez świtanie; przez przyjacielską dłoń w zapasach ze światem, pochwałą wreszcie - ach! - nie Twoim kwiatem. -Cyprian Kamil Norwid
Wreszcie Cytaty: Podążaj tam, gdzie ciężko jest dojść, na­wet jeśli na­zywają cię osłem. Gdy wreszcie zaj­dziesz, okaże się, że jes­teś jeźdźcem z mar­chewką. Z cyk­lu po­wieści