Wzruszenia Cytaty

Wzruszenia Cytaty: Sztuka jest manifestacją wzruszenia, a wzruszenie językiem zrozumiałym dla wszystkich. -William Somerset Maugham


sztuka-jest-manifestacją-wzruszenia-a-wzruszenie-językiem-zrozumiałym-dla-wszystkich
Wzruszenia Cytaty: Nie prowadzę dziennika. Swoje przeżycia, wzruszenia, spotkania ze światem i ludźmi zapisuję w wierszach. -Jan Twardowski


nie-prowadzę-dziennika-swoje-przeżycia-wzruszenia-spotkania-ze-światem-i-ludźmi-zapisuję-w-wierszach
Wzruszenia Cytaty: Dobre wzruszenia, podniosłe nastroje nie lubią być samotne. Szukają otwartych ramion bodaj obcego człowieka. -Zofia Kucówna


dobre-wzruszenia-podniosłe-nastroje-nie-lubią-być-samotne-szukają-otwartych-ramion-bodaj-obcego-człowieka
Wzruszenia Cytaty: Filozof sprawdza się w filozofii myśli, poeta w filozofii wzruszenia. -Kostis Palamas


filozof-sprawdza-ę-w-filozofii-myśli-poeta-w-filozofii-wzruszenia
Wzruszenia Cytaty: Należy mnożyć wzruszenia, nie zamykać się w jednym życiu, w jednym ciele: uczynić, by dusza dała gościnę wielu duszom. -Andre Gide


należy-mnożyć-wzruszenia-nie-zamykać-ę-w-jednym-życiu-w-jednym-ciele-uczynić-by-dusza-dała-gościnę-wielu-duszom
Wzruszenia Cytaty: w prze­pych blasków ołtarza szep­ty mod­litw się zdobią i w ciszę zadumy płonących świec aureola wieńcem ob­le­ka skro­nie płaczących aż się smu­tek złagodzi bo nie uga­si się łza­mi tęczy wit­raża który ka­tedrę przys­tra­ja jak kom­natę w niebie i tyl­ko wes­tchnienie nagłego wzruszenia zaw­dzięczając miłość wstępu­je w bramę wybaczeń mniej się czuję samotny tu­taj znaj­dując ut­ra­cone­go sobie  -Adnachiel


Wzruszenia Cytaty: Morfeuszu Oszu­kany kochanku Co noc przychodzę do ciebie Szu­kając ukojenia Bo wiesz, życie wpra­wia mnie w drżenie A o poranku Upar­cie niewierna Zostawiam Jak ciepłą jeszcze poduszkę Jak nie do­suszoną nie­chcianą łzę Wpół za­pom­niany kiep­ski sen Ale wiem - Sam przyj­dziesz kiedyś w czar­nym fraku Bez py­tań, bez kwiatów Z wie­cznością na ramieniu I krzyżykiem w ręce A mi ze wzruszenia Pęknie świat i serce  -Gold Fishy