Zmiany Cytaty

Zmiany Cytaty: Mężczyz­no, jeśli tęsknisz za piękniej­szym, ciekaw­szym i ko­loro­wym światem to znak, że nad­szedł czas na zmiany. Zmiany siebie, bądź - ko­biety ;)  -Efemeryda60


mężczyz­no-śli-tęsknisz-za piękniej­szym-ciekaw­szym-i ko­loro­wym-światem-to znak-że nad­szedł-czas-na zmiany-zmiany-siebie
Zmiany Cytaty: Próba zmiany nic nie zmienia. -John Douglas Cockcroft


Zmiany Cytaty: Ludzie boją się zmiany. Nawet na lepsze. -Józef Ignacy Kraszewski


Zmiany Cytaty: Nie należy zabijać dla zmiany pościeli. -Henryk Sienkiewicz


Zmiany Cytaty: Wszystko się zmienia z wyjątkiem samego prawa zmiany. -Heraklit z Efezu


wszystko-ę-zmienia-z-wyjątkiem-samego-prawa-zmiany
Zmiany Cytaty: Niemal wszys­tkie


niemal-wszys­tkie-zmiany-włas­ne-pod­szy­te-są egoizmem
Zmiany Cytaty: Wszys­tko się zmienia z wyjątkiem sa­mego pra­wa zmiany. -Heraklit z Efezu


wszys­tko ę-zmienia-z wyjątkiem-­mego-pra­wa-zmiany
Zmiany Cytaty: To wynalazek druku spowodował owe zmiany: dawniej szanowano ludzi, a teraz książki. -Charles Louis Montesquieu


to-wynalazek-druku-spowodował-owe-zmiany-dawniej-szanowano-ludzi-a-teraz-książki
Zmiany Cytaty: Zmiany (świadomości) wytwarza faktycznie doświadczenie mas, nigdy zaś sama propaganda. -Włodzimierz Lenin


zmiany-świadomoś-wytwarza-faktycznie-doświadczenie-mas-nigdy-zaś-sama-propaganda
Zmiany Cytaty: Zmiany [świadomości] wytwarza faktycznie doświadczenie mas, nigdy zaś sama propaganda. -Włodzimierz Lenin


zmiany-świadomoś-wytwarza-faktycznie-doświadczenie-mas-nigdy-zaś-sama-propaganda
Zmiany Cytaty: Zmiany są tym, co ludzie ro­bią, kiedy nie po­zos­tało im już nic innego. -Holly Black


zmiany-są tym-co ludzie-ro­bią-kiedy-nie po­zos­ło-im już-nic-innego
Zmiany Cytaty: Szalenie łatwo zerwać łączność z człowiekiem, jest to przede wszystkim kwestia zmiany tonu. -Witold Gombrowicz


szalenie-łatwo-zerwać-łączność-z-człowiekiem-jest-to-przede-wszystkim-kwestia-zmiany-tonu
Zmiany Cytaty: Kiedy zastąpisz negatywne myślenie pozytywnym, zaczniesz zauważać pozytywne skutki tej zmiany. -Willie Nelson


kiedy-zastąpisz-negatywne-myślenie-pozytywnym-zaczniesz-zauważać-pozytywne-skutki-tej-zmiany
Zmiany Cytaty: Zmiany... Czy zmu­siłbyś morze do po­zos­ta­nia w bez­ruchu, by ura­tować jedną falę?  -Krio


zmiany-czy-zmu­łbyś-morze-do po­zos­­nia-w bez­ruchu-by ura­tować-jedną-falę 
Zmiany Cytaty: Zmiany przyjdą na pewno, lecz nie wtedy, kiedy się na nie czeka -Stefan Kisielewski


zmiany-przyjdą-na-pewno-lecz-nie-wtedy-kiedy-ę-na-nie-czeka
Zmiany Cytaty: Zmiany przyjdą na pew­no, lecz nie wte­dy, kiedy się na nie czeka. -Stefan Kisielewski


zmiany-przyjdą-na pew­no-lecz-nie wte­dy-kiedy ę-na nie czeka
Zmiany Cytaty: Życie jest szpitalem, w którym każdy pacjent jest opanowany chęcią zmiany swego łóżka. -Charles Baudelaire


Życie-jest-szpitalem-w-którym-każdy-pacjent-jest-opanowany-chęą-zmiany-swego-łóżka
Zmiany Cytaty: Gdyby żadne zmiany nie były konieczne, byś osiągnął niezależność finansową - już byś ją miał. -John Cummuta


gdyby-żadne-zmiany-nie-były-konieczne-byś-osiągnął-niezależność-finansową-już-byś-ją-miał