Zmierza Cytaty

Zmierza Cytaty: Gasnący płomień ser­ce kochające ku próżni zmierza  -fatum77


gasnący-płomień-ser­-kochają-ku-próż-zmierza 
Zmierza Cytaty: Każdy człowiek wie dokąd zmierza, tylko większość z nich o tym zapomina. -Kamil Ejsymont


każdy-człowiek-wie-dokąd-zmierza-tylko-większość-z-nich-o-tym-zapomina
Zmierza Cytaty: Miłość jest tchnieniem nieskończonym, które przychodzi skądinąd i zmierza gdzie indziej. -Michel Quoist


miłość-jest-tchnieniem-nieskończonym-które-przychodzi-skądinąd-i-zmierza-gdzie-indziej
Zmierza Cytaty: Cza­sem można zajść da­leko, idąc w śla­dy ko­goś, kto wie, dokąd zmierza. -Nora Roberts


cza­sem-można-zajść-da­leko-idąc-w ś­dy-ko­goś-kto-wie-dokąd-zmierza
Zmierza Cytaty: Niechaj każdy z was gorliwie zmierza tam, kędy go prowadzić winna miłość bez wszelkich uprzedzeń. -Gotthold Ephraim Lessing


niechaj-każdy-z-was-gorliwie-zmierza-tam-kędy-go-prowadzić-winna-miłość-bez-wszelkich-uprzedzeń
Zmierza Cytaty: Temu, kto nie wie, do jakiego portu zmierza, nie sprzyja żaden wiatr. -Seneka


temu-kto-nie-wie-do-jakiego-portu-zmierza-nie-sprzyja-żaden-wiatr
Zmierza Cytaty: Miłość zmierza do jedności głęboko osobowej, która nie tylko łączy w jedno ciało, ale prowadzi do tego, by było tylko jedno serce i jedna dusza. -Jan Paweł II


miłość-zmierza-do-jednoś-głęboko-osobowej-która-nie-tylko-łączy-w-jedno-ciało-ale-prowadzi-do-tego-by-było-tylko-jedno-serce-i-jedna-dusza
Zmierza Cytaty: Najgroźniejsze jest zepsucie tajemne; zepsucie, które się kryje, które udaje porządek, które przybiera kształt zasady, które kieruje się tam, dokąd na pozór wcale nie zmierza. -Montesquieu


najgroźniejsze-jest-zepsucie-tajemne-zepsucie-które-ę-kryje-które-udaje-porządek-które-przybiera-kształt-zasady-które-kieruje-ę-tam-dokąd-na
Zmierza Cytaty: Nie słuchaj jej słów Gdy ją tyl­ko spotkasz Uciekaj ile sił w nóg Strzeż się spojrzenia Co ra­jem słod­kim kusi Ono w po­piół zamienia Ona jedyna Pierw czu­le popieści Po czym krzyk­nie