Znowu Cytaty

Znowu Cytaty: Mo­nika: - Wróciłam! Pójdziemy do ga­lerii?! Czy ro­bisz coś ważnego? Michał: - Tak robię. Mo­nika:- Co znowu? Michał:- Piszę Mo­nika: - Co znowu? Michał: - Dziennik. Mo­nika: - Po co?! Prze­cież Fakt kosztu­je tyl­ko dwa złote!  -Michał Kościej


Znowu Cytaty: Nad światem znowu wzeszło słońce. -Alighieri Dante


Znowu Cytaty: Może kiedyś znowu zaczną wydawać książki. -Borys Pasternak


może-kiedyś-znowu-zaczną-wydawać-książki
Znowu Cytaty: Nadchodzą znowu epoki, w których przeżyje tylko to, co umie pełzać. -Mikołaj Gomez Davilla


nadchodzą-znowu-epoki-w-których-przeżyje-tylko-to-co-umie-pełzać
Znowu Cytaty: rodzi się znowu jak na łez pojednanie chwi­la wieczności  -nicola-57


rodzi ę-znowu-jak-na łez-pojednanie-chwi­-wiecznoś 
Znowu Cytaty: Cię rozkochałem Sak­ra­men­talna znowu Trójkąt otwarty  -fyrfle


cię-rozkochałem-sak­ra­men­talna-znowu-trójkąt-otwarty 
Znowu Cytaty: Opadł dum­ny ptak Co po niebie szybował Lecz wzbił się znowu  -Taiyono Kudarashi


opadł-dum­ny-ptak-co-po niebie-szybował-lecz-wzbił ę-znowu 
Znowu Cytaty: Praca jest świetnym środkiem, aby w cierpieniu znowu nas postawić na nogi. -Johann Peter Eckermann


praca-jest-świetnym-środkiem-aby-w-cierpieniu-znowu-nas-postawić-na-nogi
Znowu Cytaty: Ludzie nie są znowu tak wielkim bydłem i bez idei żyć im trudno. -Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy)


Znowu Cytaty: Doświadczenie to ta cudowna rzecz, która pozwala ci rozpoznać twe błędy, gdy znowu je popełnisz. -Franklin Jones


doświadczenie-to-cudowna-rzecz-która-pozwala-rozpoznać-twe-błędy-gdy-znowu-popełnisz
Znowu Cytaty: Już tym rzeczom nazad się trudno wrócić znowu: młodości i czasowi, panieństwu i słowu. -Wespazjan Hieronim Kochowski


już-tym-rzeczom-nazad-ę-trudno-wróć-znowu-młodoś-i-czasowi-panieństwu-i-słowu
Znowu Cytaty: Gdy kobieta już dostatecznie długo była naga, patrzy się znowu na jej twarz. -Norman Mailer


gdy-kobieta-już-dostatecznie-długo-była-naga-patrzy-ę-znowu-na-jej-twarz
Znowu Cytaty: Dziecko, które dojrzało i odwykło od matki, znajdzie ucieczkę, dopiero znalazłszy kochaną kobietę. Ona jedna da mu znowu wewnętrzną jedność. -Antoine De Saint - Exupery


dziecko-które-dojrzało-i-odwykło-od-matki-znajdzie-ucieczkę-dopiero-znalazłszy-kochaną-kobietę-ona-jedna-da-mu-znowu-wewnętrzną-jedność
Znowu Cytaty: Niegdyś byliśmy zjednoczeni: pragnienie i tęsknota by zjednoczyć się znowu nazywa się miłością. -Jan Platon


niegdyś-byliśmy-zjednoczeni-pragnienie-i-tęsknota-by-zjednoczyć-ę-znowu-nazywa-ę-miłośą
Znowu Cytaty: My jesteśmy leniwe, senne, żarłoczne, bezduszne woły. Zeżreć, co jest wokoło, usnąć na tym samym miejscu, ocknąć się i znowu żreć, co wyrosło. -Stefan Żeromski


my-jesteśmy-leniwe-senne-żarłoczne-bezduszne-woły-zeżreć-co-jest-wokoło-usnąć-na-tym-samym-miejscu-ocknąć-ę-i-znowu-żreć-co-wyrosło
Znowu Cytaty: Bajki to są, jakoby ziemia miała się obracać, bo gdyby się obróciła, to by ci, co są na górze, pospadali na dół, a inni znowu poszliby w górę. -Alojzy Żółkowski


bajki-to-są-jakoby-ziemia-miała-ę-obracać-bo-gdyby-ę-obróła-to-by-co-są-na-górze-pospadali-na-dół-a-inni-znowu-poszliby-w-górę
Znowu Cytaty: Jam już widziała tyle zła, które wypłynęło z dobra – takiego zła, z którym walczyć nie wolno – bo z niego daleko gdzieś – znowu wypłynie dobro... -Zofia Nałkowska


jam-już-widziała-tyle-zła-które-wypłynęło-z-dobra-takiego-zła-z-którym-walczyć-nie-wolno-bo-z-niego-daleko-gdzieś-znowu-wypłynie
Znowu Cytaty: (...) bo ja wiem czy jest znowu taka głęboka zawartość intelektualna? Ja myślę, że ja opowiadam historyjki, a państwo czasem w nich znajdujecie więcej, nawet często więcej niż ja chcę. -Krzysztof Kieślowski