-ewelcia92- Cytaty

Go to Gemtracks
-ewelcia92- Cytaty: Po­ciąg ruszył, a on został... Po­ciąg ruszył w niez­naną dal tyl­ko w łzach chus­teczka biała jego, po­wiewała jak żagiel w śród fal... A te­raz sza­re mu­ry, wokół puszcza i las. Jes­tem tak nie­szczęśli­wa że los roz­dzielił nas... Łzy za­lewają mi oczy gdy wspo­minam te chwi­le gdy by­liśmy ra­zem i czas spędza­liśmy mile... --Ewelcia92-
-ewelcia92- Cytaty: Trud­no jest kiedy się płacze i szlocha, lecz trud­niej jest bez ko­goś kto Cię kocha... --Ewelcia92-
trud­no-jest kiedy ę-płacze-i szlocha-lecz-trud­niej-jest bez-ko­goś-kto-cię-kocha
-ewelcia92- Cytaty: Życie jest czymś wyjątkowym... Lecz gdy­by nie było życia nie byłoby cierpienia... --Ewelcia92-
Życie-jest czymś-wyjątkowym-lecz-gdy­by-nie było-życia-nie byłoby-cierpienia
-ewelcia92- Cytaty: Cier­pienie spra­wia że każdy człowiek sta­je się lepszy... --Ewelcia92-
cier­pienie-spra­wia-że każdy-człowiek-sta­ ę-lepszy
-ewelcia92- Cytaty: Gdy smu­tek bo­li, a słowa zbyt małe, by roz­pacz wypowiedzieć... zos­ta­je tyl­ko mil­cze­nie, pełne gorących łez i blis­kości osiero­conych serc... --Ewelcia92-
gdy-smu­tek-bo­li-a słowa-zbyt-łe-by roz­pacz-wypowiedzieć-zos­­-tyl­ko-mil­cze­nie-pełne-gorących-łez-i blis­koś-osiero­conych
-ewelcia92- Cytaty: Naj­lep­szych i naj­piękniej­szych rzeczy na świecie nie można ani zo­baczyć, ani dotknąć... Trze­ba je poczuć sercem... --Ewelcia92-
naj­lep­szych-i naj­piękniej­szych-rzeczy-na świecie-nie można-ani-zo­baczyć-ani-dotknąć-trze­ba- poczuć-sercem
-ewelcia92- Cytaty: Pa­rasol nie chro­ni od łez, tak dob­rze bez niego jest... Bo le­piej nie wie­dzieć co spływa Ci z rzęs... --Ewelcia92-
pa­rasol-nie chro­-od łez-tak-dob­rze-bez-niego-jest-bo-­piej-nie wie­dzieć-co spływa-ci z rzęs
-ewelcia92- Cytaty: Miłość to słod­kie szaleństwo... --Ewelcia92-
miłość-to słod­kie-szaleństwo
-ewelcia92- Cytaty: Kocham Cię bo Cie potrzebuje.. Pot­rze­buje Cię bo kocham Cię... --Ewelcia92-
kocham-cię-bo cie-potrzebuje-pot­rze­buje-cię-bo kocham-cię
-ewelcia92- Cytaty: Miłość jest wiel­kim Da­rem, tak jak i wiel­kim Szczęściem. --Ewelcia92-
miłość-jest wiel­kim-da­rem-tak-jak i wiel­kim-szczęściem
-ewelcia92- Cytaty: Gdy jes­teś w pus­tym po­koju i z oka płynie Ci łza, to nie myśl że jes­teś sa­ma bo z Tobą będę ja... --Ewelcia92-
gdy-jes­teś-w pus­tym-po­koju-i z oka-płynie-ci łza-to-nie myśl-że jes­teś-­-bo z tobą-będę-ja