Arcadias Cytaty

Arcadias Cytaty: Cza­sami chciałbym zapamiętać, by o pew­nych rzeczach nie pamiętać. -arcadias


cza­sami-chciałbym-zapamięć-by-o pew­nych-rzeczach-nie pamięć
Arcadias Cytaty: Ta ocho­ta jest pokręco­na a sens bar­dzo dziwny, ale chcę by po prob­le­mie...przyszedł prob­lem inny. -arcadias


ta ocho­-jest pokręco­na-a sens-bar­dzo-dziwny-ale-chcę-by po prob­­mieprzyszedł-prob­lem-inny
Arcadias Cytaty: To­bie wie­cznie tyl­ko Ty sam w tej swo­jej cias­nej głowie... ta­kim spo­sobem nie zbu­dujesz życia, i nie prze­konasz do siebie świata gdy myślisz wyłącznie o sobie. -arcadias


to­bie-wie­cznie-tyl­ko-ty sam-w tej swo­jej-cias­nej-głowie-­kim-spo­sobem-nie zbu­dujesz-życia-i-nie prze­konasz-do siebie
Arcadias Cytaty: Ciepło i Mróz Chcieli się cie­szyć ze wspólnych przechadzek, lecz obo­je na samą myśl o tym dos­ta­li drgawek. -arcadias


ciepło-i mróz-chcieli ę-cie­szyć-ze wspólnych-przechadzek-lecz-obo­-na samą-myśl-o tym-­­li-drgawek