Fyrfle Cytaty

Fyrfle Cytaty: Kon­ste­lac­je barw Wbrew siew­com i żeńcom zła -  Cy­niczność cyni. -fyrfle


kon­ste­lac­-barw-wbrew-siew­com-i żeńcom-zła- -cy­niczność-cyni
Fyrfle Cytaty: We­na już nie ta z Dziado­wej Kłody Mo­je li­mery­ki nie pier­wszej wody Lecz nic mi spra­wy talentu Wyr­wałaś mnie z zamętu Poezją są Two­je pełne wersów lody  -fyrfle


we­na-już-nie  z dziado­wej-kłody-mo­-li­mery­ki-nie pier­wszej-wody-lecz-nic-mi spra­wy-talentu-wyr­wałaś-mnie-z zamę-poezją
Fyrfle Cytaty: Z Poz­na­nia był ów wiel­ki poeta Ge­nial­ny wiel­ko­pol­ski wierszokleta We­ny szu­kał w raj­ce py­rek i taczce grziki Ach ja­kie on wte­dy po­pełniał limeryki Mal­ta je­go Muzą lecz nie la Valetta  -fyrfle


Fyrfle Cytaty: Fyr­fl Eryk Andropauzalny Pe­wien le­karz ze Zdro­ju Świeradowa Ze czte­ry fa­kul­te­ty - tęga głowa Roz­je­bał sreb­rne małżeństwo Poczuł że to męczeństwo Te­raz dup­czy młod­sze wciąż ot ta­ka ducho­wa odnowa  -fyrfle


Fyrfle Cytaty: Po­ran­ny spa­cer spo­tykam dwóch na­mysłow­skich prezesów Ta­kich trzech jak tych dwóch nie ma kolesiów Ręka rączkę my­je już od pre­miera Rakowskiego Na dob­re i złe hen od za­miast te­leran­ka przemówienia Jaruzelskiego Poin­ty nie będzie bo na tych dwóch he­rosów nie ma kresu  -fyrfle


Fyrfle Cytaty: Stu­den­tka uni­wer­sy­tetu trze­ciego wieku z Thundrebold Ob­ciągała prędzej niż na setkę biegał Hu­sain Boldt I jeszcze proszę ja to­ruńskiego taty Sprze­dawała chiński deszczyk na raty Ka­zał się wy­budzić by za­koszto­wać tych małma­zyi Dis­ney Walt  -fyrfle


Fyrfle Cytaty: Zna­ny ko­neser ku­lina­riów z Warszawy Uwiel­biał sior­bać z wa­gi upławy A co­miesięczne krwawienie Je­mu wniebowstąpieniem Słusznie nie uwie­rzył Nob­lis­tce, co pi­sała - nic dwa razy. Auto­rem jest Bo­nifa­cy Gul­ge­wanc - trze­ciej skład­ni fyr­fli połówka druga. -fyrfle


Fyrfle Cytaty: 69 - Ja ssę ciebie, ty ssiesz mnie - BYĆ na językach. -fyrfle


69 -ja-ssę-ciebie-ty ssiesz-mnie-byĆ-na językach
Fyrfle Cytaty: Dusze głod­ne serc, Bos­kie rękodzieło ciał -  Grzechem nie grzeszyć. -fyrfle


dusze-głod­ne-serc-bos­kie-rękodzieło-ciał- -grzechem-nie grzeszyć
Fyrfle Cytaty: Grzeszyłem myślą. Po­ganiałem nadzieję -  Grzech? Te­raz szczęściem. 1.07.2015r. - 3.10.20015r. -fyrfle


grzeszyłem-myślą-po­ganiałem-nadzieję- -grzech-te­raz-szczęściem-1072015r- 31020015r
Fyrfle Cytaty: Bez szwagrów!? Czymże byłby żywot? Py­tała łania swo­jego jelenia. -fyrfle


bez-szwagrów-czymże-byłby-żywot-py­ła-łania-swo­jego-jelenia
Fyrfle Cytaty: Fut­ro co sezon Sen­ny powłóczys­ty wzrok Córka rogacza  -fyrfle


fut­ro-co sezon-sen­ny-powłóczys­ty-wzrok-córka-rogacza 
Fyrfle Cytaty: Jed­na jedyność. Nie...brak słów od­dających... - Śliw­ka węgierka. -fyrfle


jed­na-jedyność-niebrak-słów-od­dających-Śliw­ka-węgierka
Fyrfle Cytaty: Ar­ra­sy brzoskwiń, Dy­wan z mi­rabe­lek -  Tka­ne jesienią. -fyrfle


ar­ra­sy-brzoskwiń-dy­wan-z mi­rabe­lek- -tka­ne-jesienią
Fyrfle Cytaty: Pen­sja na kon­cie -  Ciepło słów - gorąc lodów - Miłość się ceni. 01.07.2015r. -fyrfle


pen­sja-na kon­cie- -ciepło-słów- gorąc-lodów-miłość ę-ceni-01072015r
Fyrfle Cytaty: Lil, biel, róż, lil, biel,... Biły dzwo­ny na­par­stnic -  Oto Wiel­ki Wybuch. -fyrfle


lil-biel-róż-lil-biel-biły-dzwo­ny-na­­stnic- -oto-wiel­ki-wybuch
Fyrfle Cytaty: Świąd bruzd na mosznie. Pie­cze­nie żył sródstopia. Rodzi się haiku!  -fyrfle


Świąd-bruzd-na mosznie-pie­cze­nie-żył-sródstopia-rodzi ę-haiku 
Fyrfle Cytaty: Kwiet­ne koszule, Dusza z barw mo­tylich -  Sier­pniowe fyrfle. -fyrfle


kwiet­ne-koszule-dusza-z barw-mo­tylich- -sier­pniowe-fyrfle