Intryga Cytaty

Intryga Cytaty: Ludzie po­dob­no ma­ja uczu­cia i sumienie. Więc kim ty jes­teś ? Nie sza­nujesz mnie , a tym bar­dziej siebie  -Intryga


ludzie-po­dob­no-­ja-uczu­cia-i sumienie-więc-kim-ty jes­teś-nie-sza­nujesz-mnie- a tym-bar­dziej-siebie 
Intryga Cytaty: Ma­lino­we oczy pogrążone w fa­li so­ku bananowego  -Intryga


ma­lino­we-oczy-pogrążone-w fa­li-so­ku-bananowego 
Intryga Cytaty: Naj­gor­szy mo­men­tem w życiu jest ten w którym mu­sisz zeb­rać myśli gdy wszys­tko w okół ciebie się wali  -Intryga


naj­gor­szy-mo­men­tem-w życiu-jest ten-w-którym mu­sisz-zeb­rać-myśli-gdy-wszys­tko-w okół-ciebie ę-wali 
Intryga Cytaty: Zep­sułeś mo­je za­sady gry Gry którą na­zywa­my życie Te­raz wszys­tko przegrałam nie mam nic a ty stoisz przy mnie jak gdy­by nig­dy nic i mówisz że się nic nie stało że kiedyś zro­zumiem dlacze­go tak postąpiłeś  -Intryga


Intryga Cytaty: Są rzeczy dla których jes­teś w sta­nie zro­bić wszys­tko i nic  -Intryga


są rzeczy-dla-których-jes­teś-w sta­nie-zro­bić-wszys­tko-i nic 
Intryga Cytaty: szczęście to pojęcie względne  -Intryga


szczęście-to pojęcie-względne 
Intryga Cytaty: marze­nia się spełniają, lecz sa­ma wiara nie wystarcza. -Intryga


marze­nia ę-spełniają-lecz-­-wiara-nie wystarcza
Intryga Cytaty: szczęście przyszło sa­mo. wep­chnęło się przez drzwi. siadło i tak siedzi. -Intryga


szczęście-przyszło-­mo-wep­chnęło ę-przez-drzwi-siadło i tak-siedzi
Intryga Cytaty: Pier­wszy raz spo­tykam osobę którą nie dop­ro­wadzam do obłędu ,lecz ona mi próbu­je wmówić że jes­tem idiotką  -Intryga


pier­wszy-raz-spo­tykam-osobę-którą-nie dop­ro­wadzam-do obłę-lecz-ona-mi próbu­-wmówić-że jes­tem-idiotką 
Intryga Cytaty: po­padam w paranoje być może za długo byłam sama Ale do­piero te­raz naj­bar­dziej to odczuwam  -Intryga


po­padam-w paranoje-być-może-za długo-byłam-sama-ale-do­piero-te­raz-naj­bar­dziej-to odczuwam 
Intryga Cytaty: gdy ce­nisz siebie za wysoko możesz bar­dzo szyb­ko upaść  -Intryga


gdy-­nisz-siebie-za wysoko-możesz-bar­dzo-szyb­ko-upaść 
Intryga Cytaty: Miłość nie po­lega na ob­sy­pywa­niu ko­goś komplementami lecz na po­kaza­niu ko­muś uczuć nie mówiąc o nich ani słowa  -Intryga


miłość-nie po­lega-na ob­sy­pywa­niu-ko­goś-komplementami-lecz-na po­kaza­niu-ko­muś-uczuć-nie mówiąc-o nich-ani-słowa 
Intryga Cytaty: nie szu­kaj szczęścia Bo szczęście zaw­sze tkwi w Tobie Po­mimo te­go że go często nie dostrzegasz nie mów ze go nie masz  -Intryga


nie szu­kaj-szczęścia-bo-szczęście-zaw­sze-tkwi-w tobie-po­mimo-te­go-że go często-nie dostrzegasz-nie-mów-ze go nie masz 
Intryga Cytaty: Za­waliłam i to wiele razy nie mam na­wet czel­ności żeby znowu wtrącić się w two­je życie Po raz ko­lej­ny pro­sić cię o wybaczenie Które­go i tak pew­nie nie dos­ta­ne Po­mimo to twój nu­mer na­dal wid­nieje na moim te­lefo­nie pod nazwą


Intryga Cytaty: żeby zasłużyć trze­ba się cza­sami wysilić  -Intryga


żeby-zasłużyć-trze­ba ę-cza­sami-wysilić 
Intryga Cytaty: Może nie jes­teś ideałem Ale dla mnie jes­teś wszystkim  -Intryga


może-nie jes­teś-ideałem-ale-dla-mnie-jes­teś-wszystkim 
Intryga Cytaty: Two­je oczy są siódmym niebem Dzięku­je ci, za to że kiedy pat­rze w nie za­pomi­nam o otaczającym nas świecie wte­dy is­tnieje­my tyl­ko my  Ja i Ty  -Intryga


two­-oczy-są ódmym-niebem-dzięku­-za to że kiedy-pat­rze-w nie-za­pomi­nam-o otaczającym-nas-świecie-wte­dy-is­tnieje­my-tyl­ko
Intryga Cytaty: Bo gdy zam­knę oczy nic nie roz­proszy mnie ;)  -Intryga


bo gdy-zam­knę-oczy-nic-nie roz­proszy-mnie-