Schmerz Cytaty

Schmerz Cytaty: pat­rzy ten kubek czu­je jak śmierdzi chce być umyty tak strasznie cierpi lecz ja nie wyleje tej ka­wy z kubka Bo przecież mu­siałabym wy­lać i Ciebie... -Schmerz


pat­rzy-ten-kubek-czu­-jak śmierdzi-chce-być-umyty-tak-strasznie-cierpi-lecz-ja nie wyleje-tej-ka­wy-z kubka-bo-przecież-mu­siałabym
Schmerz Cytaty: i nie wiem cze­go chcesz, i nie wiem czy czuć chcesz i myślę, że wiem co myślisz ale myślę też, że wie­dzieć musisz czy chcesz czy nie chcesz... -Schmerz


i nie wiem-cze­go-chcesz-i-nie wiem-czy-czuć-chcesz-i-myślę-że wiem-co myślisz-ale-myślę-też-że wie­dzieć-musisz-czy-chcesz-czy
Schmerz Cytaty: I je­dyne co mi zos­tało po Tobie, To ku­bek po niedo­pitej kawie... -Schmerz


i ­dyne-co mi zos­ło-po tobie-to-ku­bek-po niedo­pitej-kawie
Schmerz Cytaty: dałam Ci całą siebie na­wet so­bie z siebie nie zos­ta­wiłam nic a teraz te­raz to już na­wet siebie nie mam... -Schmerz


dałam-ci całą-siebie-na­wet-so­bie-z siebie-nie zos­­wiłam-nic-a-teraz-te­raz-to już-na­wet-siebie-nie mam
Schmerz Cytaty: i wy­rywasz mi serce ja myślę - z miłości i zja­dasz je wielce ja myślę - niech boli i mówisz nie kocham ja pat­rze- odchodzisz i wiem już nie przyjdziesz ja czuję - jak boli. i uciekłaś na zawsze ja umieram - powoli i ja już nie myślę, nie pat­rzę, nie czuję ja umieram- na zawsze. -Schmerz


Schmerz Cytaty: kocha­nie mówisz skrzy­deł pod­ciąć mi nie chciałaś. Cze­mu więc ich nie mam ? -bo mi je wyrwałaś. -Schmerz


kocha­nie-mówisz-skrzy­deł-pod­ąć-mi-nie-chciałaś-cze­mu-więc-ich-nie mam-bo-mi  wyrwałaś
Schmerz Cytaty: tak ładnie uśmie­chnęła się miłość do mnie zębów nie miała i szczęki też nie ale choć us­ta wygięła... -Schmerz


tak-ładnie-uśmie­chnęła ę-miłość-do mnie-zębów-nie miała-i-szczęki-też-nie-ale-choć-us­-wygięła
Schmerz Cytaty: Jes­teś moją cho­robą, al­bo mnie za­bijesz al­bo zdążysz odejść. -Schmerz


jes­teś-moją-cho­robą-al­bo-mnie-za­bijesz-al­bo-zdążysz-odejść