~~lotta Cytaty

~~lotta Cytaty: Miłość wyszep­tała mi Two­je imię, potem schro­niła się w Twoim cichut­kim oddechu.. * * * te­raz żyje w uścis­ku naszych dłoni.. -~~Lotta


miłość-wyszep­ła-mi two­-imię-potem-schro­ła ę-w twoim-cichut­kim-oddechu- -te­raz-żyje-w-uścis­ku-naszych-dłoni
~~lotta Cytaty: Fraszka - ig­raszka nieduża choć z wer­sem się wydłuża. Sen­su po­woli też już nabiera, te­matu kon­kret­ne­go nie wybiera. A gdy już do­ciera do sed­na sprawy tra­ci po­lot do dal­szej zabawy, uci­na wer­sy i sens umyka, de fac­to - znika. -~~Lotta


~~lotta Cytaty: Kłamie jak z nut, le­piej juz nie może, chcial­by jeszcze ciut. O tyl­ko nie daj Boże!  -~~Lotta


kłamie-jak z nut-­piej-juz-nie może-chcial­by-jeszcze-ciut-o-tyl­ko-nie daj-boże 
~~lotta Cytaty: Człowiek kwęka na gołe portfele, a do pra­cy ni ręki nie przyłoży. Choć tej pra­cy nie ma wiele, zaw­sze na później ją odłoży. -~~Lotta


człowiek-kwęka-na gołe-portfele-a-do pra­cy- ręki-nie przyłoży-choć-tej pra­cy-nie  wiele-zaw­sze-na później-ją odłoży
~~lotta Cytaty: Zmyślał co rusz choroby sam siebie wpędzał w groby. Pieniądze wy­dawał na lekarza, tak bar­dzo z siebie dumny. W końcu skończył u grabarza za­kopa­ny zos­tał bez trumny. -~~Lotta


zmyśł-co rusz-choroby-sam-siebie-wpędzał-w groby-pieniądze-wy­dawał-na lekarza-tak-bar­dzo-z siebie-dumny-w-końcu-skończył
~~lotta Cytaty: Mężczyz­na po­rywa ko­bietę słowami by ulżyć włas­nej dumie. Ma­mi ją mno­gimi obietnicami, a później gu­bi się w tłumie. -~~Lotta


mężczyz­na-po­rywa-ko­bietę-słowami-by-ulżyć-włas­nej-dumie-ma­mi-ją mno­gimi-obietnicami-a-później-gu­bi ę-w tłumie
~~lotta Cytaty: Śniłam, śniłam... o szczęściu sięgającym dachów nieskończoności, głaszczącym każdy zmysł roz­bu­janych emocji. Po śnie przyszła jawa, której je­dynym uda­nym wytworem stałaś się bez­sprzecznie Ty. Wierzę w świat, w którym żyjesz i co­kol­wiek znaczą słowa, który­mi kar­misz mnie jak dziecko, uwierzę w każde, oprawione na­wet w naj­większą ob­wo­lutę kłamstw. Tak miłość jak balsam wchłonęła się z łat­wością w mo­je serce. Od­barwione uczuciem wy­leczyła ob­ja­wy nied­rożności emocjonalnej. -~~Lotta


~~lotta Cytaty: Nieroz­pozna­na wys­po rozkoszy, Kocham Cię! Ta­jem­nicza na­miet­ności duszy, Kocham Cię! Myśli mo­ja nieu­chwyt­na w locie, Kocham Cię! Ser­ce mo­jego oceanu roztargnienia, Kocham Cię! Nadziejo blis­ka tym co umierają, Kocham Cię! Uk­ry­ta duszo mo­jej świadomości, Kocham Cię! Mu­zo mo­jego życia bez trwogi, Kocham Cię! Kocham Cię stok­roć bar­dziej niźli ko­gokol­wiek do tej po­ry kochać byłam w stanie. -~~Lotta