Biurokracja to dobrze zorganizowana zaraza.


biurokracja-to-dobrze-zorganizowana-zaraza
cyryl parkinsonbiurokracjatodobrzezorganizowanazarazadobrze zorganizowanazorganizowana zarazabiurokracja to dobrzedobrze zorganizowana zarazabiurokracja to dobrze zorganizowanabiurokracja to dobrze zorganizowana zaraza

Biurokracja zabija wszelką działalność, bo niszczy energię.ZUS z pew­nością jest in­sty­tucją przestępczą, ale nie można naz­wać jej zorganizowaną.Pierwszego dni jesteś gościem, drugiego kłopotem, trzeciego zarazą.Przekleństwo nader życzliwe: oby nas ogarnęła zaraza myślenia!Człowiek nie rozwinie w pełni swojego człowieczeństwa i swej osobowości, jeśli będzie tylko myślał dobrze i pragnął dobrze, a nie będzie czynił dobrze.Dobra robota może równie dobrze szkodzić, jak dobrze pomagać.