Bogactwo jest produktem pracy.


bogactwo-jest-produktem-pracy
john lockebogactwojestproduktempracybogactwo jestjest produktemproduktem pracybogactwo jest produktemjest produktem pracybogactwo jest produktem pracy

Zasadą stania się zamożnym nie jest skupienie się na byciu bogatym. Zamiast tego należy skoncentrować się na pasjonującej i dającej przyjemność pracy. Bogactwo jest produktem ubocznym wykonywania ekscytującej pracy.Szczęście, podobnie jak koks, jest produktem ubocznym.Wszystka wiedza pochodzi z doświadczenia. Doświadczenie jest produktem rozumu.Miłość nie jest produktem seksualnego zaspokojenia, lecz seksualne zadowolenie - a nawet tak zwana technika - jest rezultatem miłości.Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak ty korzystasz z pracy innych.Nigdy nie podpisałbym się własnym nazwiskiem pod produktem, który nie ma w sobie tego, co jest najlepsze we mnie.