Czas jest po naszej stronie.


czas-jest-po-naszej-stronie
anonimczasjestponaszejstronieczas jestjest popo naszejnaszej stronieczas jest pojest po naszejpo naszej stronieczas jest po naszejjest po naszej stronieczas jest po naszej stronie

W Chrystusie stoi Bóg po naszej stronie.Zadaniem przyjaciela jest być po twojej stronie, kiedy nie masz racji. Prawie wszyscy są po twojej stronie, kiedy masz rację.Naj­do­nioślej­szym skład­ni­kiem naszej dos­ko­nałości jest wy­raźne zauważanie naszej niedoskonałości.Czas jest cierpieniem, czas jest nadzieją, czas jest wejściem w samego siebie. Ale nie jest już... pieniądzem.Siła filmu polega na tym, że trafia on do naszej podświadomości, a nie do naszej świadomości.Często prawda jest po lewej stronie.