Dla niego skok to tylko w bok.


dla-niego-skok-to-tylko-w-bok
wiesław malickidlaniegoskoktotylkobokdla niegoniego skoktylko ww bokdla niego skokskok to tylkotylko w bokniego skok to tylkoskok to tylko wdla niego skok to tylkoniego skok to tylko wskok to tylko w bok

W praw­dzi­wej miłości nie ma cza­su na skok w bok Dla człowieka to je­den mały krok, dla ludzkości skok ogromny.W miarę upływu lat w skrytości ducha coraz bardziej tęskni za istotą, która by żyła tylko w jego cieniu. Za kobietką istniejącą tylko dla niego, myślącą tylko o nim.Spot­ka­li się po ro­ku tam gdzie poz­na­li ob­cy so­bie, chłodem się przy­wita­li przy­pad­ko­we spot­ka­nie a ile emocji dla niej wil­gotne oczy,a dla niego ,a dla niego nic Ten, kto zwróci człowieko­wi za­gubioną przez niego mod­litwę, da mu to, co dla niego naj­wartościow­sze i największe.Miłość Boga do człowieka jest całkowicie bezinteresowna. Bóg kocha człowieka tylko dla niego samego.