Dla pokrzepienia serc.


dla-pokrzepienia-serc
henryk sienkiewiczdlapokrzepieniasercdla pokrzepieniapokrzepienia sercdla pokrzepienia serc

Dla serc szlachetnych najwyższą rozkoszą, gdy drugim radość w niedoli przynoszą.Dla praw­dzi­wego ro­zumienia się serc nie is­tnieją różni­ce wieku.spa­da pier­wszy śnieg, niczym pucho­wa kołderka. dla nie­czułych serc.Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.Dla prawdziwego rozumienia się serc nie istnieją różnice wieku. Wielka dusza powinna mieć w sobie nieprzebrane źródło młodości, która ją utrzymuje zawsze młodą i świeżą pomimo, że zewnętrzna powłoka starzeje się.Zaiste, miłość jest świętym pożarem, iskrą zatloną w ogniach nieśmiertelnych; aniołów dobrem, Wszechmogącego darem, balsamem rajskim dla serc skazitelnych. Pobożność duszę w niebiosa porywa. ale z miłością niebo w duszę wpływa.