Dobrani: Mamusia dyktator, gdy stary pryk tato.


dobrani-mamusia-dyktator-gdy-stary-pryk-tato
tadeusz fangratdobranimamusiadyktatorgdystarypryktatomamusia dyktatorgdy starystary prykpryk tatogdy stary prykstary pryk tatogdy stary pryk tato

O łotrze stary, stary łotrze, im młodsza się o ciebie otrze, tym do niej robisz oczy słodsze.Dobra rada to coś, co człowiek daje, gdy jest już za stary, by dawać zły przykład.Jeszcze bar­dziej nudną od cu­dow­ne­go dzidziusia jest tyl­ko je­go mamusia.Jeszcze bardziej nudną od cudownego dzidziusia jest tylko jego mamusia.Stary kawaler musi być stary, ale pan młody wcale nie musi być młody.Dyktator.Ostateczne lekarstwo w obliczu zła ostatecznego. Wszakże to Bóstwo zstępowało z Niebios, by rozwikłać sprawy nazbyt splątane.