Dobre ubranie otwiera wszelkie drzwi.


dobre-ubranie-otwiera-wszelkie-drzwi
thomas fullerdobreubranieotwierawszelkiedrzwidobre ubranieubranie otwieraotwiera wszelkiewszelkie drzwidobre ubranie otwieraubranie otwiera wszelkieotwiera wszelkie drzwidobre ubranie otwiera wszelkieubranie otwiera wszelkie drzwidobre ubranie otwiera wszelkie drzwi

Śmierć otwiera drzwi sławy i zamyka drzwi zazdrości.Złoto otwiera wszystkie drzwi.Kiedy Bóg drzwi zamyka to otwiera okno.Miłość jest kluczem, który otwiera drzwi do najwyższej rzeczywistości.Ten, który otwiera drzwi szkoły, zamyka bramy więzień.Miłość jest jedynym kluczem, który otwiera wszystkie drzwi.