Dusza nie wychodzi na fotografii.


dusza-nie-wychodzi-na-fotografii
jan twardowskiduszaniewychodzinafotografiidusza nienie wychodziwychodzi nana fotografiidusza nie wychodzinie wychodzi nawychodzi na fotografiidusza nie wychodzi nanie wychodzi na fotografiidusza nie wychodzi na fotografii

Dusza nie wychodzi na fotografii.Rodzinka bywa przyjemna tylko na fotografii.Na fotografii Po­dob­ni lecz in­ni dziś Metamorfoza Krys­ty­na Sz. 20.07.2014r Ściśle biorąc, nigdy niczego z fotografii nie rozumiemy. Tylko coś co mówi, może nam pomóc w rozumieniu.dziś ucałowałem twe usta na fotografii mo­jej nieus­tającej tęsknoty Dusza i ciało są jak małżeństwo. Muszą zestarzeć się jednocześnie. Inaczej dusza zamęczy ciało lub ciało dusze.