Idola tworzy plotka.


idola-tworzy-plotka
irena dziedzicidolatworzyplotkaidola tworzytworzy plotkaidola tworzy plotka

Plotka rośnie w drodze.Plotka to radio szatana.Plotka jest zawsze smakowita.Krytyk jest czymś pośrednim pomiędzy plotką, denuncjacją a reklamą.Bolesne problemy swego życia tworzy człowiek najczęściej wewnątrz siebie, tworzy wówczas, gdy szuka kompromisów, gdy usiłuje pogodzić to, czego pogodzić się nie da.Człowiek nie jest is­totą, którą tworzy pot­rze­ba, lecz is­totą, którą tworzy pragnienie.