Kobieta to coctail zalet i wad.


kobieta-to-coctail-zalet-i-wad
kobra de maurycykobietatococtailzaletwadcoctail zaletzalet ii wadkobieta to coctailcoctail zalet izalet i wadkobieta to coctail zaletcoctail zalet i wadkobieta to coctail zalet i

Kobiety posiadają więcej zalet duszy niż mężczyźni; lecz mężczyźni mają za to mniej wad.Kobieta, która poczytuje sobie za zaletę swą urodę oznajmia, że nie posiada większych zalet.Według mnie można wy­tyczyć 4 eta­py znajomości: 1. Fas­cy­nac­ja drugą osobą, zauważanie je­dynie zalet. 2. Roz­cza­rowa­nie (jed­nak ta 'dos­ko­nała' oso­ba po­siada wa­dy.. większe bądź mniejsze). 3. Ko­niec zna­jomości, nie pot­ra­fimy zaak­cepto­wać tych niedos­ko­nałości u partnera/partnerki. ... Tyl­ko w nielicznych przy­pad­kach dochodzi do eta­pu 4, którym jest: ~ Przez­wy­ciężenie niedos­ko­nałości i dążenie do przeob­rażania wad w za­lety. ~ Nadmiar zalet to duża wada.Niczego równie trudno nie przebacza się komuś co jego zalet.W życiu niewiasty rozróżnić można siedem okresów: niemowlę, dziewczynka, dziewczyna, młoda kobieta, młoda kobieta, młoda kobieta i młoda kobieta.