Lenistwo idzie tak wolno, ze dogania je bieda.


lenistwo-idzie-tak-wolno-ze-dogania-bieda
benjamin franklinlenistwoidzietakwolnozedoganiabiedalenistwo idzieidzie taktak wolnoze doganiadogania jeje biedalenistwo idzie takidzie tak wolnoze dogania jedogania je biedalenistwo idzie tak wolnoze dogania je bieda

Lenistwo idzie tak wolno, że bieda je dogania.Lenistwo idzie tak wolno, że nędza je dogania.Le­nis­two idzie tak wol­no, że bieda je dogania.W myślach idzie się znacznie dalej, niż można nadążyć czynem, a jednak czyn dogania myśl.Fortuna jeździ na jednym kole, a bieda na dwóch i dlatego też nas bieda częściej dojeżdża.Bieda z biedą wspólny język znajdzie.