Lepsze: Lepsze jest wrogiem dobrego.


lepsze-lepsze-jest-wrogiem-dobrego
leszek stafiejlepszelepszejestwrogiemdobregolepsze jestjest wrogiemwrogiem dobregolepsze jest wrogiemjest wrogiem dobregolepsze jest wrogiem dobrego

Lepsze jest wrogiem dobregoLepsze jest wrogiem dobrego.Lepsze kłamstwo, którym się co dobrego sprawi, niż prawda, którą się co dobrego zepsuje.Niegdyś uważałam, że Stworzyłem dzieło sztuki, ty po­wie­działeś, że ładne, ja po­wie­działem, że zro­bię lepsze. Stworzyłem ko­lej­ne dzieło sztuki, ty po­wie­działeś, że świetne, ja po­wie­działem, że zro­bię lepsze Stworzyłem trze­cie dzieło sztuki, ty po­wie­działeś, że piękne, ja po­wie­działem, że zro­bię lepsze. Stworzyłem os­tatnie dzieło sztuki, ty po­wie­działeś, że przecudowne, ja po­wie­działem, że zro­bię lepsze. Z og­romnym zdzi­wieniem za­pytałeś mnie czy żartuje, a ja za­dowo­lony, padłem z wy­cieńcze­nia na ziemie, od­po­wiadając: Tak!