Nie chwal nigdy siebie.


nie-chwal-nigdy-siebie
menanderniechwalnigdysiebienie chwalchwal nigdynigdy siebienie chwal nigdychwal nigdy siebienie chwal nigdy siebie

Nie chwal nikogo przed śmiercią.Nie chwal ni­kogo przed śmiercią.Nie chwal się nig­dy, gdy jes­teś szczęśliwy.Nie chwal się dniem jutrzejszym, bo nie wiesz, co on ze sobą przyniesie.Króle tym ok­rzepłej na tro­nach siedzą, im gor­li­wiej pląta się u ich nóg chwal­ca z gęślą.Nie wolno nigdy samego siebie czynić niewolnikiem.