Nie religia, lecz rewolucja jest opium dla narodu.


nie-religia-lecz-rewolucja-jest-opium-dla-narodu
simone weilniereligialeczrewolucjajestopiumdlanarodunie religialecz rewolucjarewolucja jestjest opiumopium dladla narodulecz rewolucja jestrewolucja jest opiumjest opium dlaopium dla narodulecz rewolucja jest opiumrewolucja jest opium dlajest opium dla narodulecz rewolucja jest opium dlarewolucja jest opium dla narodu

Religia to opium dla ludu.Demokracja: rząd narodu poprzez naród i dla narodu.Rewolucja jest niczym innym, jeno wściekłą eksplozją cyfr. Kiedy istnieje naga ekonomika - wówczas rewolucja nie może mieć miejsca.Re­ligia to opium dla ludu.Ja, , przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie dla obrony całości granic, odzyskania samowładności Narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę.Religia jest póty religią, póki uznaje się za mądrość najwyższą i póki dla niej samej jej źródła są świętą tajemnicą. Bóstwo jest póty żywym bóstwem, póki nie ujawnimy jego ziemskiego pochodzenia. Żadna religia nie może pogodzić się ze studiującym jej pochodzenie badaczem naukowym, bo żadna nie może pogodzić się ze sprowadzeniem swych bóstw do zjawisk pochodzenia ziemskiego. Bóstwo, któremu udowodniono ziemskie pochodzenie, przestaje być bóstwem.