Nieobecny sam sobie szkodzi.


nieobecny-sam-sobie-szkodzi
anonimnieobecnysamsobieszkodzinieobecny samsam sobiesobie szkodzinieobecny sam sobiesam sobie szkodzinieobecny sam sobie szkodzi

Zazdrosny sobie samemu szkodzi. -Demokryt
zazdrosny-sobie-samemu-szkodzi
Nie na­leży roz­ma­wiać z kimś, kto sam so­bie szkodzi. -Mencjusz
nie-na­ży-roz­­wiać-z kimś-kto-sam-so­bie-szkodzi
Cóż za dziwną naturę ma człowiek! Wyobraża sobie mianowicie, że cierpienia, które sam znosi, są ogromne, a te, które zadaje - znikome. Jedne bowiem sam odczuwa, drugich zaś nie. -Pierre Bayle
cóż-za-dziwną-naturę-człowiek-wyobraża-sobie-mianowicie-że-cierpienia-które-sam-znosi-są-ogromne-a-te-które-zadaje-znikome-jedne-bowiem
Gdy Bóg nieobecny, to i diabeł czuje sie nie swojo. -Zbigniew Waydyk
gdy-bóg-nieobecny-to-i-diabeł-czuje-sie-nie-swojo
Najbliższy jestem sam sobie. -Terencjusz
najbliższy-jestem-sam-sobie