Piosenka jest dobra na wszystko.


piosenka-jest-dobra-na-wszystko
jeremi przyborapiosenkajestdobranawszystkopiosenka jestjest dobradobra nana wszystkopiosenka jest dobrajest dobra nadobra na wszystkopiosenka jest dobra najest dobra na wszystkopiosenka jest dobra na wszystko

Wszystko zaczyna się od modlitwy, która rodzi się w ciszy naszych serc. Głośmy dobrą nowinę, że nasza siła jest w modlitwie. -Matka Teresa z Kalkuty
wszystko-zaczyna-ę-od-modlitwy-która-rodzi-ę-w-ciszy-naszych-serc-głośmy-dobrą-nowinę-że-nasza-ła-jest-w-modlitwie
Wszystko, co się teraz dookoła dzieje, robi się w imię człowieka, w obronie słabych, dla dobra kobiet i dzieci. -Anonim
wszystko-co-ę-teraz-dookoła-dzieje-robi-ę-w-imię-człowieka-w-obronie-słabych-dla-dobra-kobiet-i-dzieci
Dla człowieka dostępne są dwa dobra: informacja i dobra materialne. -Janusz Detrych
dla-człowieka-dostępne-są-dwa-dobra-informacja-i-dobra-materialne