Piosenka jest dobra na wszystko.


piosenka-jest-dobra-na-wszystko
jeremi przyborapiosenkajestdobranawszystkopiosenka jestjest dobradobra nana wszystkopiosenka jest dobrajest dobra nadobra na wszystkopiosenka jest dobra najest dobra na wszystkopiosenka jest dobra na wszystko

Wpro­wadź mnie w stan błogiej magii i od­le­cieć stąd zap­ragnij w piękny sen, tam gdzie niebo lazurowe jest dla la­su drzew dębo­wych pięknym tłem ... Wzro­kiem ptaków dzikich pozwól uj­rzeć mi ten krajobraz, który zło już daw­no opuściło nie mogąc znieść nad­miaru dobra i piękna ... Me ser­ce na­pełnia ta piosenka aż tak piękna, że brak w niej słów ... Wróć do mnie gdy zaufasz mi znów a jeśli nie to o mnie zapomnij.  Wszystko zaczyna się od modlitwy, która rodzi się w ciszy naszych serc. Głośmy dobrą nowinę, że nasza siła jest w modlitwie.Wszys­tko kończy się piosenką.Wszystko na świecie poza miłością - i wszystko w miłości, co nie jest nią samą - jest tylko kłamstwem, krzywym zwierciadłem, w którym przegląda się nasza próżność i egoizm, i wszystko, co jest w nas śmieszne i małe.Wszystko, co się teraz dookoła dzieje, robi się w imię człowieka, w obronie słabych, dla dobra kobiet i dzieci.Dla człowieka dostępne są dwa dobra: informacja i dobra materialne.