Pokora jest pewnym stosunkiem duszy do czasu. To zgoda na czekanie.


pokora-jest-pewnym-stosunkiem-duszy-do-czasu-to-zgoda-na-czekanie
simone weilpokorajestpewnymstosunkiemduszydoczasutozgodanaczekaniepokora jestjest pewnympewnym stosunkiemstosunkiem duszyduszy dodo czasuzgoda nana czekaniepokora jest pewnymjest pewnym stosunkiempewnym stosunkiem duszystosunkiem duszy doduszy do czasuzgoda na czekaniepokora jest pewnym stosunkiemjest pewnym stosunkiem duszypewnym stosunkiem duszy dostosunkiem duszy do czasupokora jest pewnym stosunkiem duszyjest pewnym stosunkiem duszy dopewnym stosunkiem duszy do czasu

Prawdziwa zgoda na życie jest jednocześnie zgodą na śmierć.Swoboda to nie nasza zgoda z rzeczywistością, lecz zgoda rzeczywistości z nami.Stosunek mężczyzny do kobiety jest najbardziej przyrodniczym stosunkiem do człowieka.Wartość Polaka mierzy się stosunkiem do tego, co polskim nie jest.Wartość Polaka mierzy się stosunkiem do tego, co polskie nie jest.W pewnym sensie każdy człowiek skazany jest na samotność, przynajmniej do jakiegoś stopnia. Mogę być otoczony tłumem przyjaciół, a jednak są we mnie sprawy, których nie rozumie absolutnie nikt. Nikt nie potrafi dotrzeć do rdzenia duszy drugiego człowieka. I każdy człowiek posiada w swej duszy pewne zakątki, pewne rezerwaty, których nie przekroczy nawet najbliższy przyjaciel. Po prostu nie rozumie wszystkich moich spraw, a i ja nie umiem wszystkich spraw wypowiedzieć i wyjaśnić.