Pomoc: Blaga pomaga.


pomoc-blaga-pomaga
andrzej monastyrskipomocblagapomagablaga pomaga

Pomaga nam nie tyle pomoc przyjaciela, ile możność polegania na niej.Nie wszystkim można pomóc, powiada małoduszny i nikomu nie pomaga.Nie tak bardzo potrzebna jest pomoc przyjaciół, ile wiara w ich pomoc.Miłość? To blaga. Jak pozłota na żelazie szybko traci swój blask i pozostaje tylko rdza życia codziennego.Silnym los pomaga.Rzadko nadwaga sercu pomaga.