Rzecz dobrze wykonana jest lepsza od dobrze powiedzianej.


rzecz-dobrze-wykonana-jest-lepsza-od-dobrze-powiedzianej
benjamin franklinrzeczdobrzewykonanajestlepszaodpowiedzianejrzecz dobrzedobrze wykonanawykonana jestjest lepszalepsza odod dobrzedobrze powiedzianejrzecz dobrze wykonanadobrze wykonana jestwykonana jest lepszajest lepsza odlepsza od dobrzeod dobrze powiedzianejrzecz dobrze wykonana jestdobrze wykonana jest lepszawykonana jest lepsza odjest lepsza od dobrzelepsza od dobrze powiedzianejrzecz dobrze wykonana jest lepszadobrze wykonana jest lepsza odwykonana jest lepsza od dobrzejest lepsza od dobrze powiedzianej

Człowiek nie rozwinie w pełni swojego człowieczeństwa i swej osobowości, jeśli będzie tylko myślał dobrze i pragnął dobrze, a nie będzie czynił dobrze.Najmniejszą rzecz zrobić dobrze jest trudno.Dobra robota może równie dobrze szkodzić, jak dobrze pomagać.Jeżeli nie możesz sprawić by działało dobrze - spraw chociaż by dobrze wyglądało.Nie jest dobrze być zbyt wolnym; nie jest dobrze mieć wszystkie dogodności.Każda biała głowa, iżby była dobrze kochana, musi umieć dobrze mówić. Słowo ma bardzo wielką skuteczność w igraszkach miłości i gdzie jego nie staje, rozkosz jest niedoskonała.