Serce nigdy nie ma zmarszczek. Ono ma blizny.


serce-nigdy-nie-zmarszczek-ono-blizny
sidonie gabrielle colettesercenigdyniezmarszczekonobliznyserce nigdynigdy nienie mama zmarszczekono mama bliznyserce nigdy nienigdy nie manie ma zmarszczekono ma bliznyserce nigdy nie manigdy nie ma zmarszczekserce nigdy nie ma zmarszczek

Paryżanie nie czerpią nigdy ze swego miasta tyle przyjemności, ile daje ono prowincjuszom! -Louis Aragon
paryżanie-nie-czerpią-nigdy-ze-swego-miasta-tyle-przyjemnoś-ile-daje-ono-prowincjuszom
Paryżanie nie czerpią nigdy ze swego miasta tyle przyjemności, ile daje ono prowincjuszom. -Louis Aragon
paryżanie-nie-czerpią-nigdy-ze-swego-miasta-tyle-przyjemnoś-ile-daje-ono-prowincjuszom