Wiedza jest obrazem prawdy.


wiedza-jest-obrazem-prawdy
anonimwiedzajestobrazemprawdywiedza jestjest obrazemobrazem prawdywiedza jest obrazemjest obrazem prawdywiedza jest obrazem prawdy

Małżeństwo, gdy się go miłość wyrzekła, jest największym nieszczęściem, jest obrazem piekła.Natura powtarza wiecznie w szerszych rozmiarach tę samą myśl; dlatego kropla jest obrazem morza.Wiedza jest potęgą: przede wszystkim wiedza o innych ludziach.Przeciwieństwem prawdy płytkiej jest fałsz, przeciwieństwem prawdy głębokiej może być inna głęboka prawda.Le­karze za­pisują le­kar­stwa, o których niewiele wiedzą, na cho­roby, o których wiedzą jeszcze mniej, ludziom, o których nie wiedzą nic.Lekarze zapisują lekarstwa, o których niewiele wiedzą, na choroby, o których wiedzą jeszcze mniej, ludziom, o których nic nie wiedzą.