Z braku przeciwnika marnieje odwaga.


z-braku-przeciwnika-marnieje-odwaga
seneka młodszybrakuprzeciwnikamarniejeodwagaz brakubraku przeciwnikaprzeciwnika marniejemarnieje odwagaz braku przeciwnikabraku przeciwnika marniejeprzeciwnika marnieje odwagaz braku przeciwnika marniejebraku przeciwnika marnieje odwagaz braku przeciwnika marnieje odwaga

Trzeba być uczciwym i nie podawać swego braku odwagi za pokorę, jest to bowiem - przeciwnie - pycha, a odwaga wiary jest jedynie pokorną odwagą.Mała odwaga walczy z przeciwnymi zamiarami, wielka odwaga walczy z faktami dokonanymi, z którymi większość ludzi się godzi.Po opanowaniu obszaru nie zapomnij powiadomić o tym przeciwnika.Nic tak nie wzmaga sił przeciwnika, jak wyrządzona mu krzywda.Gdy uderzył mieczem w pierś przeciwnika, zachwycił się dźwiękiem zbroi. To go zgubiło. Tak giną romantycy.Stop­niowo, w miarę upływu cza­su, od­kry­wamy w sa­mym so­bie co­raz trud­niej­sze­go przeciwnika.