Z braku przeciwnika marnieje odwaga.


z-braku-przeciwnika-marnieje-odwaga
seneka młodszybrakuprzeciwnikamarniejeodwagaz brakubraku przeciwnikaprzeciwnika marniejemarnieje odwagaz braku przeciwnikabraku przeciwnika marniejeprzeciwnika marnieje odwagaz braku przeciwnika marniejebraku przeciwnika marnieje odwagaz braku przeciwnika marnieje odwaga

Trzeba być uczciwym i nie podawać swego braku odwagi za pokorę, jest to bowiem - przeciwnie - pycha, a odwaga wiary jest jedynie pokorną odwagą. -Soren Aabye Kierkegaard
trzeba-być-uczciwym-i-nie-podawać-swego-braku-odwagi-za-pokorę-jest-to-bowiem-przeciwnie-pycha-a-odwaga-wiary-jest-jedynie-pokorną-odwagą
Mała odwaga walczy z przeciwnymi zamiarami, wielka odwaga walczy z faktami dokonanymi, z którymi większość ludzi się godzi. -Antoni Słonimski
mała-odwaga-walczy-z-przeciwnymi-zamiarami-wielka-odwaga-walczy-z-faktami-dokonanymi-z-którymi-większość-ludzi-ę-godzi
Po opanowaniu obszaru nie zapomnij powiadomić o tym przeciwnika. -Anonim
po-opanowaniu-obszaru-nie-zapomnij-powiadomić-o-tym-przeciwnika
Nic tak nie wzmaga sił przeciwnika, jak wyrządzona mu krzywda. -Ignacy Paderewski
nic-tak-nie-wzmaga-ł-przeciwnika-jak-wyrządzona-mu-krzywda
Gdy uderzył mieczem w pierś przeciwnika, zachwycił się dźwiękiem zbroi. To go zgubiło. Tak giną romantycy. -Stanisław Jerzy Lec
gdy-uderzył-mieczem-w-pierś-przeciwnika-zachwycił-ę-dźwiękiem-zbroi-to-go-zgubiło-tak-giną-romantycy
Stop­niowo, w miarę upływu cza­su, od­kry­wamy w sa­mym so­bie co­raz trud­niej­sze­go przeciwnika.
stop­niowo-w miarę-upływu-cza­su-od­kry­wamy-w ­mym-so­bie-co­raz-trud­niej­sze­go-przeciwnika-ryszard-kapuśński