Z niczego nie powstaje nic.


z-niczego-nie-powstaje-nic
tytus carus lukrecjuszniczegoniepowstajenicz niczegoniczego nienie powstajepowstaje nicz niczego nieniczego nie powstajenie powstaje nicz niczego nie powstajeniczego nie powstaje nicz niczego nie powstaje nic

Jeśli nie ma nic, to co można stworzyć z niczego? Tylko władza da się stworzyć z niczego, tylko władza jest choćby niczego nie było. -Sławomir Mrożek
jeśli-nie-nic-to-co-można-stworzyć-z-niczego-tylko-władza-da-ę-stworzyć-z-niczego-tylko-władza-jest-choćby-niczego-nie-było
Trze­ba tworzyć okaz­je. Nic bez nich nie powstaje. -daniello
trze­ba-tworzyć-okaz­-nic bez-nich-nie powstaje
Największy spór między ludźmi powstaje na tym punkcie, co do którego nic nie wiemy. Jest to zupełna swoboda twierdzeń i przeczeń. -Adolf Dygasiński
największy-spór-między-ludźmi-powstaje-na-tym-punkcie-co-do-którego-nic-nie-wiemy-jest-to-zupełna-swoboda-twierdzeń-i-przeczeń